UIT DE OPRICHTINGS STATUTEN

1) De doelstelling van de stichting is
"Het doen bevorderen van de wetenschap en/of ontwikkeling kennis op het gebied van zogenaamde ‘Musculoskeletal Medicine’ alles in de ruimste zin van het woord."
2) De stichting tracht dit doel te bereiken door
a) Mogelijkheden te (doen) bieden om preventieve casu quo curatieve medische handelingen uit te voeren;
b) Het (doen) geven van training en advies;
c) Het (doen) verzorgen van onderzoek;
d) Het (doen) geven van scholing;
e) Het (doen) aanbieden van diensten;
f) Het verrichten van alle verdere handelingen, welke met het vorengaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
3) De stichting beoogt niet het maken van winst.

Aktuele aktiviteiten
-Ontwikkelen van lesprogramma's in diagnostiek en behandeling van het bewegingsapparaat zoveel mogelijk gebaseerd op actueel wetenschappelijke kennis met als basis het CanMeds model.
-Inviteren, entameren en support bij uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek gerelateerd aan MM.
-Actief verder ontwikkelen van een universitaire opleiding.

Overleg
Het Stichtingsbestuur houdt maandelijks een "Skype"-vergadering en heeft 2x per jaar een
fysieke meeting.