Stacks Image 3003
Ruud Brouwer (1952)
MD, 1979 RU Utrecht. Huisarts (Maarssen) tot 1992, daarna opleiding manuele geneeskunde (SMG) en sindsdien full time werkzaam op de Polikliniek Manuele Geneeskunde te Eindhoven. Vanaf 1994 docent bij de artsenopleiding manuele geneeskunde.
Visie: De (Ortho)Manuele Geneeskunde is een belangrijk onderdeel van de Musculoskeletal Medicine en verdient als zodanig een plaats in het medisch curriculum

.
Stacks Image 3016
Evert Buijs (1961)
Ik ben sinds 1995 werkzaam als anesthesioloog-pijnbestrijder (1995-2000 UMC-Utrecht, vanaf 2001 Gelre Ziekenhuis Apeldoorn) en heb als speciaal aandachtsgebied de SI gerelateerde problemen. Sinds 2007 geregistreerd OMG (SMG Eindhoven).
Voor een uitgebreider CV klik: hier
Visie: Er moet een betere integratie van de manuele geneeskunde binnen de pijngeneeskunde komen.


Stacks Image 3029
Paul Cuppen (1953)
MD, artsexamen VU Amsterdam (1995), manuele geneeskunde (SMG Eindhoven, 1997). Momenteel werkzaam bij Cheiron Medisch Centrum Waalre. Vanuit de meerwaarde van multidisciplinaire samenwerking en samenwerking met “reguliere” specialisten is dit initiatief in 2009 ontstaan. Naast de klassieke manuele geneeskunde ligt mijn aandachtsgebied bij houding- en bewegingsanalyses alsmede bij echografie van het musculoskeletale systeem. Directe begeleiding van topsporters uit diverse disciplines. Educationalist sedert 1998 voor diverse opleidingen in musculoskeletal medicine.
Visie: Via de “all overview” van de methode manuele geneeskunde middels korte behandellijnen proberen cliënten onafhankelijk te maken van de zorg.

Stacks Image 3042
Menno van Hogezand (1957)
MD MSc MSK, orthomanuele geneeskunde, manuele geneeskunde, en diverse andere opleidingen gerelateerd aan Musculoskeletal Medicine, werkzaam in particuliere praktijk te Groningen en Bellingwolde. Daarnaast verschillende functies gehad als redacteur (Tijdschrift voor Manuele Geneeskunde), bestuurslid beroepsverenigingen, docent en coördinator Artsenopleiding SMG. Tegenwoordige nevenfuncties: onderwijs ontwikkelaar en docent in de Musculoskeletal Medicine en OrthoManuele Geneeskunde, en directeur SWOMM. Momenteel hoofdopleider Musculoskeletale beroepsopleiding te Amersfoort leidend tot een universitaire wetenschappelijke Master in de Musculoskeletale Geneeskunde (vrije Universiteit van Brussel)
Visie:

Stacks Image 3055
Maarten Jonquière (1946)
MD, PhD (thesis1986 Erasmus Universiteit Rotterdam: De behandeling van schouder- en elleboogsaandoeningen volgens de richtlijnen van Cyriax. Een vergelijkend onderzoek in de huisartsenpraktijk). Werkzaam als: huisarts (1973-1997) tevens opleider (1979-1993), arts manuele geneeskunde (1992 SMG Eindhoven) nadien prakticerend (1992-2011) te Delft en gespecialiseerd in injectietechnieken tbv musculoskeletale problematiek. Docent orthopedische geneeskunde vanaf 1978 tot 1993. Docent manuele geneeskunde/musculoskeletal medicine sinds 1992. Voorzitter nationale beroepsvereniging manuele geneeskunde 1999-2004.
Visie: Mijn kennis, ervaring en ambitie volledig inzetten om het vak musculoskeletal medicine een vanzelfsprekende, erkende plaats te geven in het veld van diagnostiek en behandeling van klachten van of door het bewegingsapparaat.

Stacks Image 3068
Wim Jorritsma (1947)
MD, PhD (thesis 2013 Rijksuniversiteit Groningen: Disability in patients with chronic neck pain)
Opleiding: artsexamen RU Groningen 1971, Manuele Therapie 1980 Utrecht, Manuele Geneeskunde 1984 Eindhoven, cred. Certificate McKenzie 1994 Roermond.
Sinds 1984 werkzaam in particuliere praktijk manuele geneeskunde te Paterswolde. Sinds 1995 werkzaam in Centrum voor Revalidatie UMCG in het pijnteam (tot eind 2012) en in team arbeid. Coördinator Artsenopleiding Manuele Geneeskunde SMG Eindhoven 1985-2005. Docent manuele therapie/manuele geneeskunde bij de SMG in Eindhoven tot 2009 en het Verband Physikalische Therapie in Recklinghausen sinds 1981.
Visie: Van het vak musculoskeletal medicine als evidence based medicine een universitair erkende opleiding te maken en een plaats te geven in de diagnostiek en behandeling van klachten van het bewegingsapparaat op het grensvlak van 1e- en 2e-lijns reguliere geneeskunde.

Jaap Patijn (1948)
MD, PhD, Neuroloog, 1st Director International Academy of Manual/Musculoskeletal Medicine en werkt in the University Pain Centre te Maastricht, UPCM
Dept. of Anesthesiology/Pain Management


Stacks Image 3081
Tom Roeling (1963)
PhD, sinds 2000 werkzaam aan het UMC Utrecht als docent/ onderzoeker bij de afdeling Anatomie. Ik geef les in de anatomie van steun- en bewegingsstelsel aan studenten Geneeskunde, assistenten in opleiding en binnen postacademische en paramedische nascholingscursussen.
Visie: Zien is begrijpen.
Stacks Image 3094
Sjef Rutte (1953)
MD, MSc MSK, (VUB) PT, osteopathie DIU (Parijs), manuele geneeskunde (SMG-Eindhoven), werkzaam in Haarlem en Bordeaux. Heeft zich gespecialiseerd in massamechanica en lateralisatie functies en integreert dat in houding-en bewegingsanalyses bij klachten van musculo-skeletale oorsprong. Werkt in de 2de lijn, in de (top)sport, maar ook bij bedrijven op de werkvloer. Educationalist sedert 1982 voor diverse opleidingen in musculo-skeletal medicine en therapy.
Visie: Nationaal als internationaal actief deelnemen aan de inhoudelijke rationalisatie, de reliability en validity van het vak musculo-skeletal medicine.
Stacks Image 3107
Ed Weterings (1948)
MD, revalidatiearts, arts manuele geneeskunde (SMG-Eindhoven) afgestudeerd als huisarts nadien gespecialiseerd in revalidatie. Werkzaam in het St. Elisabeth ziekenhuis te Tilburg tot 1996 nadien in het Jeroen Bosch ziekenhuis te Den Bosch. Voert vanaf 1982 zelfstandige praktijk voor manuele geneeskunde te Waalre en actueel in het Medische Expertise Centrum Kempen te Veldhoven. Was werkzaam in het pijnteam, dagbehandeling van chronische pijn, whiplash en heeft 25 jaar ervaring met integratie van manuele geneeskunde in zowel klinische als poliklinische zorg. Docent manuele geneeskunde (SMG) sedert 1982 met specialisatie: klassieke manipulatie in relatie tot ketenbewegingen.
Visie:


Stacks Image p3110_n6
NVMO
Nederlandse Vereniging voor Medisch Onderwijs
Stacks Image p3112_n4
IAMMM
International Academy of Musculoskeletal Medicine
Stacks Image 3117
DPS
Dutch Pain Society
Stacks Image 3123
IASP
International Association for the Study of Pain
Stacks Image 3129
CRKBO
Centraal Register Kort Beroepsonderwijs
Stacks Image 3135
KNMG-GAIA
Accreditering medisch
specialistenregister
Stacks Image 3141
NVAMG
Nederlandse Vereniging voor Artsen Musculoskeletale Geneeskunde
Stacks Image 3147
Marsman Stichting
Foundation for development, post-graduate study in preferential movements, mechanical diagnosis and therapy
Stacks Image 3153
SMG
Stichting Manuele Geneeskunde
Stacks Image 3159
SOMT
MSc opleidingen Manuele Geneeskunde
Stacks Image 3165
VUB
MSc Musculoskeletale Geneeskunde
Vrije Universiteit Brussel
Faculteit Geneeskunde en Farmacie