Geschillenprocedure


Preventie van klachten
Misverstanden ontstaan doorgaans door gebrek aan communicatie, aan onbekendheid, veelal aan onduidelijkheid over wat wij van elkaar mogen verwachten. Op onze website proberen we duidelijk te maken wie we zijn en wat voor doelen wij nastreven. Tevens trachten wij een uitgebreide omschrijving te geven van de inhoud van onze dienstverlening samen met de cursusprogramma's, de data, de kosten en de algemene voorwaarden. Maar mocht het dan onverhoopt niet naar uw zin zijn dan bestaat de mogelijkheid tot het indienen van een klacht.
De geschillenprocedure zelf
 1. In gevallen waarin u ontevreden bent met de geleverde cursus, of met de afhandeling hiervan, kunt u een elektronisch klachtenformulier invullen.
 2. U kunt in de betreffende velden de omschrijving van uw klacht(en) aangeven. U krijgt per omgaande per e-mail een bevestiging dat uw klacht is ontvangen.
 3. De directeur zoekt contact met u, of de directeur wijst een van de bestuursleden aan om dit te doen. Dit bestuurslid kan niet betrokken zijn bij de klacht.
 4. Het contact moet binnen 14 dagen na het indienen van de klacht hebben plaatsgevonden.
 5. Dit bestuurslid functioneert als contactpersoon en gaat met beide partijen in overleg om de klacht(en) voor beide partijen helder te maken en hij/zij zal trachten deze klacht(en) in een goede verstandhouding binnen 14 dagen op te lossen. Mocht uw klacht betrekking hebben op dit bestuurslid dan wordt een ander bestuurslid uw contactpersoon.
 6. De afhandeling van de klacht wordt in alle vertrouwelijkheid gedaan.
 7. Indien bovenstaande niet leidt tot een tevreden afhandeling van de klacht dan wordt de klacht voorgelegd aan onafhankelijke persoon, zijnde een lid van de geschillencommissie van de SWOMM of een buiten onze organisatie staande contactpersoon.
 8. De directeur bewaakt de periode van 1 maand waarbinnen de klacht door de geschillencommissie moet zijn afgehandeld.
 9. De SWOMM zal zich conformeren aan het oordeel van de geschillencommissie.
 10. Deze past hoor en wederhoor toe en formuleert, binnen een maand na inschakeling van de geschillencommissie, een oordeel waaraan de SWOMM zich zal conformeren. De klager wordt schriftelijk op de hoogte gesteld van het oordeel van de geschillencommissie.
 11. De directeur bewaakt dat de klager schriftelijk op de hoogte wordt gesteld van het oordeel van de geschillencommissie.
 12. Klachten en de wijze van afhandeling moeten worden geregistreerd en voor de duur van 15 jaar bewaard door de secretaris van de SWOMM.

Geschillencommissie
Buiten onze organisatie staande contactpersoon voor klachten:
Henk Bijlsma (voorheen klachten coördinator en secretaris geschillencommissie Kennemer Gasthuis, Haarlem)
Leden van de geschillencommissie van de SWOMM
 1. H. Bijlsma, ex
 2. Mr W. de Jong, jurist
 3. BJ van Praagh, anesthesioloog